TBE

TBE är en hemsk och mer och mer förekommande sjukdom som sprids genom fästingbett. Vill man skydda sig finns TBE-vaccin som ges i flera omgångar, för maximalt skydd.

(Ett nytt fönster öppnas)

Vad är TBE?

TBE, tick-borne encephalitis eller fästingburen encefalit, är en sjukdom som orsakas av ett virus som sprids av fästingar. I de flesta fall får den som smittas inga svåra besvär men i cirka en tredjedel av fallen sätter sig viruset på hjärnan och orsakar hjärn- eller hjärnhinneinflammation.

Varje år får runt 200 människor TBE (Tick Borne Encephalitis) och antalet människor som smittas av sjukdomen har ökat under de senaste 10 åren. TBE kan ge bestående men och går heller inte att bota. Därför är det viktigt att känna till hur man undviker att bli smittad. Bland annat bör man vaccinera sig om man bor i ett område där TBE förekommer. 

Hur smittar TBE?

Viruset som orsakar TBE tillhör gruppen flavivirus och sprids via fästingar som sugit blod från ett värddjur. Människor kan därför inte smitta varandra direkt med viruset. Blir man däremot fästingbiten av en smittad fästing överförs viruset snabbt via fästingens spottkörtlar.

Symtom och komplikationer

I de flesta fall visar sig symtomen på TBE mellan fyra och tio dagar efter det att man smittats. Det kan också ta längre tid, ibland upp till en månad, innan man blir sjuk. De första symtomen på TBE är huvudvärk, muskelvärk, trötthet och feber.

Efter ungefär en vecka tillfrisknar de flesta, men ibland återkommer symtomen efter ytterligare någon vecka. Då får man vanligtvis hög feber, svår huvudvärk, yrsel och kräkningar. TBE kan också i mer sällsynta fall leda till kramper och förlamning. Även dödsfall förekommer, men det är mycket ovanligt. Ungefär en tredjedel av de drabbade får bestående men, bland annat trötthet och minnesstörningar, men de flesta blir helt återställda

Behandling av TBE

Det finns inget sätt att bota TBE, men det går att behandla symtomen. När symtomen är lindriga kan febernedsättande värktabletter hjälpa. Har infektionen spridit sig till hjärnan krävs behandling på sjukhus. Då ges läkemedel intravenöst under flera veckor.  

Riskområden för TBE

I Sverige är risken för TBE störst i Stockholms skärgård och de östra delarna av Mälaren. TBE förekommer också runt Vänern och Vättern. De områden utanför Sverige som har störst förekomst av TBE är de baltiska länderna, Åland, Ryssland och stora delar av Centraleuropa.

Hur skyddar jag mig från TBE?

Ett sätt att undvika fästingbett och därmed TBE är att bära täckande kläder, t.ex. stövlar och långbyxor när man vistas i områden där det finns mycket fästingar. Myggmedel kan hjälpa till att hålla fästingarna borta.

Det finns också vaccin mot TBE som ger ett gott skydd och har milda biverkningar. Oavsett om man är vaccinerad eller inte ska man kan undvika att bli biten av fästningar och vara noga med att leta igenom kroppen efter fästningar när man varit ute i riskområden. Glöm heller inte bort att leta igenom pälsen på eventuella husdjur efter fästingar. Det är också bra att duscha för att spola av eventuella fästingar som inte bitit sig fast än. Om man har blivit biten ska man ta bort fästningen så fort som möjligt.

Bör jag vaccinera mig?  

Om du bor i eller rör dig ofta i riskområden bör du vända dig till närmsta vaccinationsmottagning för vaccination. Barn kan få vaccinet från det att de fyllt ett år.

Är du allergisk mot ägg bör du berätta detta för läkare innan du vaccinerar dig. Det kan nämligen finnas spårmängder av äggprotein i vaccinet.

Om du är gravid bör du rådfråga läkare innan du vaccinerar dig eftersom det råder osäkerhet om riskerna med TBE vaccination under graviditet. Har du någon autoimmun sjukdom så som reumatoid artrit (RA), SLE eller MS ska du alltid prata med din läkare innan du vaccinerar dig för att undvika försämring av din sjukdom.  

När ska jag söka vård?

Om du en tid efter ett fästingbett upplever feber, huvudvärk, muskelvärk eller blir ovanligt trött bör du kontakta närmaste vårdcentral. Om du har svåra symtom ska du uppsöka akutmottagning. 


Publicerad:
Uppdaterad:
Skribent: Linnea Sundin
Källor: 1177, Fästing.nu, Vaccindirekt

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *